Linköpings kommun


Sök i diariet


    Det finns fyra olika sätt att söka på i diariet:     Sök så här i flikarna Sök ärende/Sök händelse:
    Välj Nämnd (diarium), ange eventuella ytterligare sökbegrepp, klicka på Sök.

Serie åååå
Riktning
Händelse
Händelsetyp
Händelsestatus
   


Innehållsfrågor: Registrator Webb: www.linkoping.se
Tekniska frågor: Webmaster Tel: 013-20 60 00